Mida arvestada ärikinnisvara üürimisel?

28. veebr. 2024

Uue äripinna üürimine on suur samm ettevõtte jaoks, mis nõuab hoolikat kaalumist ja strateegilist planeerimist. Silikaat Tehnopargi juht, Priit Poks, jagab väärtuslikke nõuandeid, mis aitavad teha paremaid otsuseid äripinna valimisel, olgu tegemist kaubanduse, tootmise või muu äritegevusega.

Asukoht on võtmetähtsusega

Asukoht on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab ettevõtte üldist edu. See mõjutab kliendivoogu, logistikat, partneritega koostööd, töötajate rahulolu ja ettevõtte mainet. Kui töötajatel on lihtne tööle tulla, suureneb nende rahulolu ja tootlikkus. Samuti tuleb kaaluda ligipääsetavust ühistranspordi või alternatiivsete transpordivahenditega, eriti linnapiirkondades ja hea taristuga asukohtades.

Lisaks eelmainitud aspektidele annab äripinnale eelise tasuta parkimise võimalus, mis võib märkimisväärselt suurendada äripinna atraktiivsust nii töötajatele kui ka klientidele, pakkudes mugavust ja lisaväärtust.

Tehnilised vajadused

Veenduge, et üüritav äripind vastaks ettevõtte tehnilistele vajadustele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata elektri, vee ja gaasi infrastruktuurile. Tallinnaga piirnevatesse valdadesse on palju rajatud nn greenfield-arendusi, kus ehitatakse tühjale kinnistule. Sellistel puhkudel on energiakandjate taristu puhul enamasti tagatud minimaalne vajalik. Minimaalne elektri võimsus, minimaalne vee tarve, minimaalne gaasi kogus kui üldse. Taristu rajamine on lihtsalt kallis. Kahjuks pikemas perspektiivis võib see, aga olla ettevõtetele, kes üürnikena hoonet kasutavad, oluliseks arengupiduriks. Oluliselt erinev on pilt energia kandjatega nii nimetatud brownfield-arendustes, kus arendatakse vanu tootmisterritooriume uuteks tehnoparkideks. Tavapäraselt on sellistes kohtades oluliselt suuremad elektri, vee ja gaasi mahud. Samuti on ettevõtte arenedes lihtsam mahtu juurde saada.

Mööda ei saa minna energia turvalisusest ehk võimalikud alternatiivid kui üks energiakandja läheb väga kulukaks. Enim levinud on päikesepargid hoonete katusel, mis mitte ainult ei vähenda energiakulusid, vaid on ka keskkonnasõbralik lahendus. Tänapäeval on tark valida parema energiatõhususe tasemega äripindasid, kuna need aitavad vähendada ülalpidamiskulusid.

Ruumide võimalused

Erinevad äritegevused nõuavad eripärast ruumikasutust. Tootmis- ja laopindade valikul on põrandate kandevõime oluline tegur. Piisav kandevõime võimaldab ohutut ja tõhusat kasutust rasketehnikale ja suurte koormate ladustamiseks. Lisaks on olulised tegurid valdkonnale vastavate ukseavade suurus ja kõrgus ning ladustamiskõrgus.

Rajatised ja teenused

Analüüsige hoolikalt pakutavaid rajatisi ja teenuseid. Turvasüsteemid ja valve võivad olla olulised laopinna üürimisel, et tagada teie ettevõtte varade kaitse. Tootmisettevõtted võivad vajada erilisi rajatisi nagu laadimisdokid ja ventilatsioonisüsteemid. Kuid ärge unustage tasakaalu üürihinna ja lisakulude vahel. Uurige ka igapäevaste kinnistu haldus ja hoone regulaarse hoolduse kohta, kuna need mõjutavad otseselt äripinna jõudlust ja kulukust.

Silikaat Tehnopark Tallinnas

Üürilepingu tingimused ja paindlikkus

Äritegevus muutub aja jooksul, seega on oluline leida äripind, mis võimaldab tulevikus laienemist ja kohandamist vajadustega. Lugege üürilepingut hoolikalt ja pöörake tähelepanu paindlikkusele. Paindlikud üürilepingud võivad olla suureks plussiks, võimaldades ettevõttel reageerida kiiresti muutuvatele tingimustele. Enamasti on lao- ja veel enam tootmisettevõtete üürilepingud üsna pikad, 5-10 aastat. Ettevõtte kasvukõverat on aga sellise periood peale ette näha väga keeruline. Väga suureks plussiks üüriotsuse tegemisel on laienemise võimalus tulevikus. Paindlikus on valmis arenduses üsna piiratud, kui hooned on lõpuni välja ehitatud. Varasemates arengu etappides on lihtsam leida võimalusi. Samuti veenduge, et teete taustakontrolli kinnisvara omaniku kohta, tagamaks sujuva üürisuhe.

Lõpliku otsuse tegemine äripinna üürimisel nõuab põhjalikku analüüsi, mis hõlmab asukohta, tehnilisi vajadusi, rajatisi ja teenuseid ning üürilepingu tingimusi. Ärge unustage arvestada konkreetse valdkonna ja linna eripärasid. Äripinna õige valik võib mängida olulist rolli ettevõtte edus ja kasvus.