Silikaat Tehnopargi haldusküsimuste edastamine

Siia sisestatud haldusküsimustele vastame eelisjärjekorras.
Palun kirjelda oma vajadusi nii detailselt kui võimalik, see kiirendab tööde täitmise aega.